WSZYSTKO CO POTRZEBNE I DO TEGO W PRZYJAZNEJ FORMIE

Wzorcowe cele dla stanowisk, biblioteki pełne gotowych przykładów, wyszukiwarka celów, cele wskaźnikowe i jakościowe, kaskadowanie, automatyczne rozliczanie celów dla zespołów, nadzór nad całym procesem. To tylko niektóre z możliwości tego kompleksowego systemu. A wszystko z maksymalnym naciskiem na ergonomię.

DLA WDRAŻAJĄCYCH STRATEGIĘ

Doskonała strategia wymaga konkretnego planu działania rozpisanego na kolejne lata i kwartały. MBO pozwala przenieść ten plan na działania całej struktury pracowników. Strategia przestaje być wówczas problemem jedynie Zarządu.

DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

 Aby nastąpiła poprawa – trzeba zaplanować konkretne zmiany, zrealizować je i ocenić ich skutki. MBO pozwala zmotywować pracowników do tych zmian i nagrodzić ich za efekty.

DLA ROZWIJAJĄCYCH BIZNES

Rozwój biznesu jest trudny nie tylko ze względu na ryzyko nietrafionej koncepcji biznesowej. Działania te łatwo zrzucić na plan dalszy, pod wpływem codziennych wyzwań obecnie realizowanego biznesu. MBO pozwala zmienić priorytet.

DLA ZARZĄDZANIA PROCESAMI

Zarządzanie procesowe i systemy ciągłego doskonalenia, to ciągła walka o zaangażowanie menadżerów biznesowych w rozwój organizacji i doskonalenie podległych procesów. MBO wyrównuje cele organizacyjne z biznesowymi.

DLA FIRM PROJEKTOWYCH

Gdy firma zarabia na realizacji projektów dla klientów, trudno pracownikom wyznaczyć konkretne zadania. Cele zmieniają się wraz z nowymi projektami. Opierając MBO o wskaźniki projektowe można obiektywnie oceniać pracowników.

DLA FIRM PRODUKCYJNYCH

Zerowa tolerancja dla defektów. Minimalne zapasy. Minimalizacja czasu przezbrojeń. Te cele muszą dotyczyć nie tylko dyrekcji. MBO pozwala przenieść je na poziom brygadzistów i podwładnych im pracowników.

DLACZEGO PRAXIMBO

Pytanie jest szersze – po co w ogóle system informatyczny dla wdrożenia MBO?… Odpowiedź: bo od pewnej skali nie da się zarządzać działaniem MBO bez odpowiedniego narzędzia. W dużej firmie, system powinien nadzorować status zakontraktowania celów między pracownikami a przełożonymi, narzucać gotowe szablony celów dla stanowisk liniowych, pomagać automatycznie rozliczać cele oparte o wskaźniki pochodzące z innych systemów.
Wszystko to, oraz o wiele więcej oferuje PraxiMBO.

O NAS

Jesteśmy firmą doradczą. Doradzamy firmom w podnoszeniu ich efektywności, optymalizacji procesów, budowie strategii czy wdrażaniu ładu organizacyjnego. Aby możliwe było wdrożenie rekomendowanych zmian, potrzebni do tego są zmotywowani kierownicy, którzy przeprowadzą zmiany. I tu z pomocą przychodzi metodyka MBO.
Zbudowaliśmy system PraxiMBO dla siebie. Teraz oferujemy go innym