DLACZEGO PRAXIMBO?

O sukcesie wdrożenia systemu PraxiMBO nie decyduje jedynie sam system. Znaczenie mają także usługi związane z jego wdrożeniem, świadczone przy tej okazji doradztwo biznesowe, a także korzyści wynikające z samej metodyki MBO. Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze fakty dotyczące tych trzech elementów.

KLUCZOWE CECHY SYSTEMU

 • Zarządzanie bibliotekami celów – możliwość definiowania wzorców dla poszczególnych stanowisk skraca czas tworzenia konkretnych arkuszy, oraz pomaga narzucać standard oceny stanowisk
 • Wysoka ergonomia – możliwość kopiowania celów między arkuszami, natychmiastowa wizualizacja rozliczanych celów za pomocą wykresów
 • Wyszukiwarka celów z wbudowanej biblioteki – ułatwia tworzenie arkuszy celów dla pracowników czujących się niepewnie
 • Wbudowany proces równoległego definiowania celów i rozliczeń przez menadżera i podwładnego pracownika. Możliwość wymiany wzajemnych propozycji.
 • Możliwość automatycznego zaczytania wartości wskaźników do systemu – eliminacja konieczności ręcznego rozliczania powtarzalnych celów, zmniejszenie pola dla błędów i subiektywnej oceny
 • Raporty pozwalające kontrolować status funkcjonowania metodyki MBO (procesy kontraktowania / rozliczania) jak i dokonywać analiz efektywności realizacji celów przez poszczególne działy
 • Automatyczny eksport danych do systemu kadrowego
 • Możliwość obsługi wielu firm na jednej instalacji systemu

CO WYRÓŻNIA NASZE USŁUGI

 • Nie sprzedajemy jedynie systemu, ale kompleksowo podchodzimy do wdrożenia. Pomagamy dostosować szablony celów i wzorcowe cele do organizacji naszego Klienta. Konfigurujemy system „pod klucz”
 • Jeśli w firmie Klienta funkcjonowała wcześniej metodyka MBO, pomagamy zaczytać do systemu dotychczas funkcjonujące arkusze celów, by system pracował z istniejącą w firmie historią. Realizujemy to w ramach startowej migracji danych.
 • Jesteśmy autorem systemu. Możemy zatem dowolnie go zmienić / zintegrować pod wymogi konkretnego wdrożenia.
 • Jesteśmy firmą doradczą. Wdrożenie systemu możemy uzupełnić o kompleksowe doradztwo związane z metodyką MBO – możemy napisać procedury, regulaminy premiowe, przeszkolić menadżerów z dobrych praktyk wyznaczania celów, a nawet wypracować indywidualne arkusze celów dla konkretnych pracowników, zachowując zgodność ze strategią. Więcej na ten temat w sekcji „Doradztwo powiązane z systemem”.
 • Działamy przejrzyście według oferty w modelu „fixed price”.

DLACZEGO METODYKA MBO

 • angażuje całą firmę, a nie tylko menadżerów. Pracownicy zaczynają wspierać menadżerów w rozwiązywaniu ich problemów.
 • może wypełnić całą przestrzeń oceny pracownika i być podstawą dla jedynego w firmie kompleksowego systemu premiowego, łącząc ocenę zadań miękkich i twardych
 • pozwala na indywidualne podejście do każdego pracownika, przy równocześnie możliwym zdefiniowaniu standardowych celów (wzorców) dla określonych grup stanowisk
 • pozwala pracować na celach krótko terminowych (np. sprzedaż w kwartale), równocześnie doceniając realizację celów o strategicznym znaczeniu (np. ocena portfela zamówień na rok kolejny)
 • w przeciwieństwie do klasycznych systemów motywacyjnych, umożliwia zmiany akcentów w każdym roku kontraktowania celów – jeśli firma poprawiła pewne wskaźniki w roku poprzednim, w roku kolejnym nie musi nad nimi tak silnie pracować
 • powiązane z systemem premiowym jest źródłem silnej motywacji – uzupełnia zatem szereg innych metodyk doskonalących organizację, które mają problem z przełożeniem swoich zaleceń na realizujących je pracowników
 • wzmacnia relacje przełożony – podwładny – inicjuje rozmowy oceniające, daje jasne przełożenie realizacji celów przełożonego na osiągane korzyści osobiste
 • jest relatywnie prostą do wdrożenia metodyką – jej funkcjonowanie w przedsiębiorstwie możliwe jest już po 2-3 miesiącach od postawienia na nią (przy odpowiednim podejściu do wybrania „tego 1-szego kroku”)
 • umożliwia wdrażanie etapowe – w pierwszym kroku objęcie systemem tylko kluczowych menadżerów, w kolejnych latach – zejście do pracowników liniowych