ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA

System działa w architekturze 3 warstwowej. Interfejs użytkownika realizowany jest w formie responsywnych stron WWW, zgodnych z najnowszymi trendami, bogaty w liczne wstawki JavaScript.
Strony WWW i logika aplikacji została wykonana w technologii MS ASP .Net. , przeznaczone są do działania pod kontrolą serwera aplikacji Microsoft IIS.
Centralna, relacyjna baza danych oparta jest o silnik MS SQL.

WIELOFIRMOWOŚĆ I MOŻLIWOŚCI KONFIGURACYJNE

System został przystosowany do obsługi wielu firm na jednej instalacji systemu. Dzięki temu, system nadaje się do obsługi grup kapitałowych i holdingów spółek.
Dany pracownik może pracować na rzecz wielu firm, w każdej z nich otrzymując osobne cele i będąc rozliczanym wg innego procesu.

System pozwala na konfigurację wielu parametrów, m. innymi:

  • struktura organizacyjna / stanowiska
  • użytkownicy i uprawnienia
  • wzorce celów
  • wskaźniki firmowe
  • konfiguracja okresów wyznaczania / rozliczania celów
  • parametry sterujące procesami akceptacji celów

Konfiguracje standardowe uzupełniane są pracami wdrożeniowymi, dostosowującymi system pod indywidualne wymagania

JESTEŚMY AUTOREM SYSTEMU

Dlatego możemy w nieograniczonym stopniu dostosować system pod wymogi konkretnego wdrożenia, nawet wówczas, jeśli wykracza to poza parametry konfiguracyjne systemu.

INTEGRACJA SYSTEMU

Wskaźniki i mierniki
System posiada interfejs automatycznego zaczytywania wartości wskaźników określających biznes klienta (np. wartość sprzedaży, zyski, poniesione koszty, ilości telefonów call center).
Wczytanie wskaźników powoduje, że system automatycznie wykryje i rozliczy cele pracowników oparte o te wskaźniki. Szybko i wszystkim pracownikom tak samo.
System pozwala przy tym na określenie kontekstu wskaźnika – czym innym jest bowiem np.. sprzedaż osiągnięta przez całą firmę, własny zespół oraz wartość wypracowana osobiście.
Standardowo PraxiMBO wyposażony jest w interfejs plikowego wczytywania wskaźników oparty o pliki CSV.
W ramach wdrożenia możemy utworzyć dedykowane interfejsy komunikacyjne bezpośrednio odwołujące się do systemów będących źródłem danych o wskaźnikach (np. ERP).

Wartości osiągniętych celów
System posiada interfejs do automatycznego eksportu poziomów rozliczonych celów do systemów kadrowych, w których wartości te przeliczane są na premie pracownicze*.
Standardowy interfejs systemu oparty jest o wymianę plików w formacie CSV. W ramach wdrożenia możemy utworzyć dedykowane interfejsy transferujące uzyskane oceny MBO wprost do systemu kadrowego / systemów analityki BI.

*) System PraxiMBO ze względów bezpieczeństwa nie przechowuje danych o wynagrodzeniach – a jedynie poziomy przyznanych punków z tytułu osiągania celów.

Użytkownicy
System posiada własne mechanizmy odpowiadające za autentykację i zarządzanie uprawnieniami użytkowników.
Możliwe jest zintegrowanie systemu z systemem autentykacji Active Directory, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli podawać hasła przy logowaniu do aplikacji

WYMAGANIA

PO STRONIE UŻYTKOWNIKÓW

Wymagania systemowe
Jedna z poniższych przeglądarek:
* Google Chrome w wersji 57 lub wyższej
* Apple Safari w wersji nie starszej niż rok
* Microsoft Edge w wersji nie starszej niż rok
* Opera w wersji nie starszej niż rok
* Firefox w wersji nie starszej niż rok

Wymagania sprzętowe
Komputer klasy Intel Core i3 4th gen, 4 GB Ram, 64 GB HDD, rozdzielczość ekranu minimum 1280 x 800.
Tablet Android / IOS – obsługujący ww. rozdzielczość. Wspierający działanie wskazanych wyżej przeglądarek. Posiadający ekran o przekątnej co najmniej 7" i rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800.

PO STRONIE SERWERA

Wymagania systemowe
Serwer działający pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server w wersji 2012 R2 lub wyższej.
Zainstalowany serwer aplikacji Microsoft IIS w wersji 8+.
Baza danych Microsoft SQL w wersji 2012 lub wyższej.
Skonfigurowany dostęp do serwera pocztowego (iMAP) dla obsługi powiadomień mailowych.

Wymagania sprzętowe
Konkretne wymagania są pochodną ilości użytkowników równocześnie korzystających z systemu. Parametry sprzętowe serwera / łącza określamy na etapie oferty wdrożeniowej.

LICENCJA I ŚRODOWISKO

ZASADY LICENCJONOWANIA SYSTEMU

System PraxiMBO sprzedawany jest w formie licencji jednorazowej i przeznaczony do instalacji w środowisku Klienta.
Wycena systemu budowana jest każdorazowo na etapie kalkulowania łącznych kosztów wdrożenia, opiera się ona o następujące elementy:

  • ilość użytkowników, czyli zarejestrowanych kont w systemie
  • wycenę indywidualnych dostosowań systemu, indywidualnych wydruków, raportów,
  • wycenę wykonywanych na zamówienie integracji i / lub standardowych modułów importu / eksportu danych.

Pakiet startowy obejmuje licencje dla 50 użytkowników oraz obsługi jednej firmy w ramach instalacji systemu.

WIELE FIRM, WIELE ŚRODOWISK

Model licencyjny pozwala na obsługę wielu firm w ramach jednej instalacji systemu. Włączenie kolejnej firmy wymaga jedynie zakupu licencji dla dodatkowego podmiotu gospodarczego oraz odpowiedniej ilości licencji dla użytkowników dodatkowej firmy.

W ramach otrzymywanej licencji, możliwe jest posiadanie 1 instalacji produkcyjnej, oraz dowolnej ilości instalacji testowych, zapasowych i szkoleniowych, funkcjonującej na rzecz tej samej firmy (nie wykorzystywanych produkcyjnie).